Kopaonik

InfoKOP

Kraljevi Čardaci Kopaonik - 2019
BENU apoteka Kopaonik
English
ZONED
Novi apartmani
Bancour
Nacionalna Klasa Olga Konaci Kopaonik
 
Da li prosecanje novih staza ugrožava prirodu na Kopaoniku? (osveženo slikama pošumljavanja)
11.09.2020 | 13:59 -> 20.10.2020 | 22:22
Pošumljavanje
Duboka 2 - 17.10.2020.
Do 2005. godine, izgradnja skijališta Kopaonik bila je zasnovana na jedinstvenom planu, te su kapaciteti žičara i staza bili su uglavnom usklađeni. Od 2005. godine kada se otpočelo sa instaliranjem žičara nove generacije, zbog veće brzine i kapaciteta novih žičara poremećen je i balans kapaciteta staza i žičara, odnosno kapacitet staza je sve više zaostajao za kapacitetom žičara. Zato su poslednjih godina proširenje postojećih i izgradnja novih ski staza uz postojeće žičare postali prioriteti skijališta Kopaonik.

Međutim, izgradnjom novih staza javila se opravdana bojazan koliko će krčenje dela šume ugroziti prirodu na Kopaoniku. Da bismo dobili odgovor na ovo kompleksno pitanje, pokušali smo da uzmemo u obzir sve relevantne činjenice potkrepljene egzaktnim podacima. 

Samokovska reka - 7.9.2020.
Turizam sa jedne strane, i očuvanje prirode sa druge strane, traže simbiozu, ali i odricanje i žrtvu na obe strane. Da bi se turizam razvijao i opstao, ali i ublažile njegove štetne posledice, neophodno je naći održivi balans između čovekovog uticaja i očuvanja životne sredine. 

Kopaonik je planina koja je vrlo bogata šumom koja prekriva površinu od 7.461,57 hektara, odnosno skoro 75 km2. Iz tog razloga Nacionalni park Kopaonik redovnim godišnjim planom ne predviđa pošumljavanje nego popunjavanje šume. To znači da se ne sprovodi pošumljavanje na velikim površinama, već se pošumljavaju površine na kojima se izgubila šuma iz nekog razloga (sušenje izazvano bolestima, napadima insekata, klimatskim promenama i sl.) kao i površine bez šume u II i III stepenu zaštite. 

Za poslednjih 25 godina (od 1994. godine) površina pod šumom se na Kopaoniku povećala za 4%. Jedan od glavnih razloga povećanja šume je pozitivan uticaj čoveka na prirodu redovnim pošumljavanjem, dok je drugi manji razlog nestanak stočarstva na padinama Kopaonika, te se šuma nesmetano širi prirodnim putem. Za isti vremenski period, na Kopaoniku je izgrađeno ukupno 22 nove staze (1a, 1b, 1c, 3, 3a, 4e, 5, 6b, 6c, 7b, 7c, 9a, 12a, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 19a, 19b, 20, 21a), prosečeno je nekoliko novih ski puteva, a više staza i "prečica“ je prošireno.

Mnogi vrhovi i padine se ne nalaze pod šumom, već su goli hiljadama godina unazad. Na tim lokacijama je došlo do formiranja retkih biljnih i životinjskih vrsta. Cilj Nacionalnog parka je da štiti sve ugrožene i retke vrste koje je ga naseljavaju. Iz tog razloga nije cilj da se pošumi cela površina planine, jer bi se na taj način ugrozile mnoge retke vrste uništavanjem njihovog prvobitnog staništa. 

Radi ublažavanja štetnih posledica nakon izvršenih radova na projektovanju, izgradnji i uređenju ski staza na području Nacionalnog parka Kopaonik, utvrđuju se mere kompenzacije koje propisuje Ministarstvo zaštite životne sredine javnom preduzeću "Skijališta Srbije“ i to: uspostavljanje novih lokaliteta smrčevih i jelovih šuma u okviru svih gazdinskih jedinica, na prostorima II i III stepena i na ogoljenim površinama koje se ne koriste u okviru ski centra/skijališta. Takođe, predviđeno je i pošumljavanje između postojećih staza, što će imati dvostruki efekat. Omogućiće duže zadržavanje snega, uz obnovu šumskog porkivača. 

Samokovska reka - 7.9.2020.
Tako je u toku 2019. godine merom kompenzacije od strane JP "Skijališta Srbije“ pošumljeno 3 ha sa 6.000 sadnica smrče, a za 2020. godinu predviđeno je pošumljavanje 5 ha sa 10.000 sadnica smrče. Mere kompenzacije odnose se na svaku novoizgrađenu ski stazu ili ski lift. Na primer, za izgrađenu ski stazu uz žičaru "Gvozdac“ propisana mera kompenzacije koja se odnosi uspostavljanje novih smrčevih i jelovih šuma u gazdinskim jedinicama "Gobeljska reka“, "Barska reka" i "Samokovska reka“, na površini od 23,5 ha, a sama mera treba da se sprovede u periodu od tri do pet godina. Da bismo se uverili da se vrši pošumljavanje, obišli smo jednu od gazdinskih jedinica "Samokovska reka“. U ovo doba godine, na prvi pogled, teško je uočiti "mladice“ koje su skrivene niskom rastinjem, međutim zaista je na većoj površini u blizini vodovoda izvršeno pošumljavanje.

17. oktobra 2020. godine na Kopaoniku je počelo pošumljavanje na desnoj strani nove staze Duboka 2, gde se na površini od 1 ha posađeno 2.000 sadnica smrče. Nakon toga 20. oktobra na lokaciji Hajdučka voda, počelo je sađenje još 8.000 sadnica smrče na površini od 4 ha (osveženo 20. oktobra 2020. godine)U isto vreme tokom 2019. godine Nacionalni park Kopaonik je izvršio redovno pošumljavanje popunjavanjem na 3,9 ha sa 7.820 smrčevih sadnica, a za 2020. godinu predviđeno je pošumljavanje na 6,9 ha sa 11.970 sadnica smrče i jele.

Ako gledamo samo brojke, prošle i ove godine ukupno je pošumljeno ili će biti pošumljeno 18,8 ha sa 35.790 sadnica. Sa druge strane, prosečeno je šest staza 4e, 6c, 7b, 7c, 20 i 21a sa kojih je uklonjeno 12,3 ha šume (u proračun je uzeta maksimalna vrednost da su staze konstantno široke 40 m). Dakle, u poslednje dve godine, okvirno je 1,5 puta više zasađeno stabala nego što je uklonjeno tokom izgradnje novih staza (brojka je verovatno i veća jer smo u proračun uzeli granične vrednosti). U zbiru, pravilnim pošumljavanjem, prosecanje staza jednostavno nije veliki udar na šumu Kopaonika, posebno ako se uzme u obzir da je deo uklonjene drvne mase sa granice šume, gde su stabla i inače slabijeg kvaliteta.

Pored svega prethodno navedenog, za trasiranje novih staza na Kopaoniku potrebna saglasnost Zavoda za zaštitu prirode, šumarskog republičkog inspektora, Nacionalnog parka Kopaonik i Ministarstva građevine. Takođe, na izgrađenim stazama se vrši drenaža, razvlači se humus i vrši se zatravljenje kako ne bi došlo do erozije zemljišta. 

Na kraju kada se sve uzme u obzir, da se Kopaonik smatra vrlo šumovitom planinom (75 km2 pod šumom), da se šumski pokrivač u poslednjih 25 godina povećao za 4%, da je u poslednje dve godine uklonjeno 0,15% od ukupne površine pod šumom, a da je zasađeno 0,25%, da se trasiranje radi poštujući sve zakonske regulative, opravdano se čini da postoji dobar balans između razvoja turizma i očuvanja šuma na Kopaoniku i da trenutno nema razloga za brigu da će nove staze ugroziti kopaonički ekosistem. 
 
Duboka 2 - 17.10.2020.
Duboka 2 - 17.10.2020.
Duboka 2 - 17.10.2020.
Duboka 2 - 17.10.2020.
Duboka 2 - 17.10.2020.
Duboka 2 - 17.10.2020.
Hajdučka voda - 20.10.2020.
Hajdučka voda - 20.10.2020.
Hajdučka voda - 20.10.2020.
Hajdučka voda - 20.10.2020.
Hajdučka voda - 20.10.2020.
Hajdučka voda - 20.10.2020.

Pogledajte još: Komentari (61)
 1 2 3 > 
Stevs
19.05.2021 | 04:16


Problem sušenje šuma je evidentiran u NP Kopaonik 2012. godine, najkasnije u odnosu na ostala 4 nacionalna parka u Srbiji. Od 2012. do 2019. godine postojao je uzlazni trend širenja površina zahvaćenih sušenjem šuma. Problem sušenja se javlja i u četinarskim i u listopadnim šumama. Glavni uzročnik sušenja šuma su pre svega klimatske promene i kao takav je evidentiran u svim zemljama Evrope.

Sušenje se javlja usled klimatskih ekstrema i vremenskih prilika koje ne odgovaraju teritoriji na kojoj šuma raste. Nacionalni park radi na rešavanju ovog problema sa Šumarskim fakultetom iz Beograda, kako bi se precizno identifikovao osnovni problem koji uzrokuje sušenje šuma. I dalje se pretpostavljaju tačni uzroci. Posledice se znaju, namnožavanje insekata potkornjaka, zatim pojava gljive truležnice i kao rezultat svega toga dolazi do sušenja određene površine pod šumom.

Trenutno, jedini način rešavanja ovog problema je da se žarišta sušenja u što kraćem vremenskom roku poseku. Sečenjem se sprečava dalje širenje suše na druga stabla insektima potkornjacima. Odmah nakon seče se radi pošumljavanje veštačkim ali i prirodnim putem. Do sada se pokazalo da se podmladak u takvim delovima šume jako se dobro razvija.

Prema rečima Predraga Šumarca iz NP Kopaonik, ovakav radikalan pristup za sada daje dobre rezultate u saniranju ovog problema. Dalje se razmišlja o pravljenju adaptivnih modela za upravljanje ugroženih šumskih kompleksa, kako bi se na neki način predupredile i anulirale klimatske promene.
Pešak (Android)
17.04.2021 | 20:48


Očigledno je da stanje na mapi ne odgovara stanju na terenu.Od Pajinog presla krenete ka Nebeskim stolicanma i nailazite na tablu sa oznakom Nacionalni park. ...Suvo rudište ...prvi stepen.....neposredno posle toga levo i desno sve je iskrčeno ,samo zemlja i gvozdeni stubovi.U razgovoru sa prisutnim biolozima jasno je da rezervati prirode ne mogu opstati jer je eko sistem povezan i sečom narušen.Nije logično proglasiti Nacionalnim parkom planinu gde se masovno grade vikendice,hoteli ,a u planu je sto kilometara ski staza Kad bi se ukinuo status Nacionalnog parka sve bi bilo regularno.Ima još netaknutih planina koje mogu biti Nacionalni parkovi,gde se može razvijati drugi tip turizma,sa obeleženim pešačkim stazama,obilaskom rezervata,uklopljenom gradnjom.Kopaonik se opredelio za bogatu klijentelu koja odseda u spa centrima,skija i vozi kvadove. I to nije sporno.
Skijas11
11.02.2021 | 11:56


Stevs vam napise istinu od reci do reci i dobije 29 minusa. Pesak napise laz i dobije 34 plusa. Slika i prilika Srbije danas.
BockyBG
22.10.2020 | 12:02


Stevs molim te da nadalje ne stavljaš dokaze pošumljavanja.
Smanjuješ prostor za razmenu suprotnih mišljenja.

Osim ako se neko ne seti da si mogao i na kurs Adobe Photoshopa između izvornog teksta i poslednjeg ažuriranja... smilies/wink.gif
Stevs
20.10.2020 | 22:22


Osveženo fotografijama pošumljavanja na lokaciji Hajdučka voda od 20.10.2020. godine.
Sojke (Android)
20.10.2020 | 22:03


Radi li se nesto na prosirenju ski puteva koje je najavljivano?Kakvi su planovi oko prosirenja dela od Crvene do Crne duboke?
Bobi (Android)
19.10.2020 | 19:17


E Stevs, samo reci jeli Srbija država? Biće sve jasno😀
Stevs
18.10.2020 | 20:36


Osveženo fotografijama pošumljavanja na lokaciji Duboka 2 od 17.10.2020. godine.
Владимир
09.10.2020 | 08:45


Потписујем сваку реч г-дин Александра НС - са малом примедбом - није навео све локације у Новом Саду где су уништени спортски терени и игралишта због комерцијалне добити мале групе људи. Не сећам се када сам последњи пут видео децу да се зајапурени враћају кући са "баскета". Ваљда је сада тенденција да седе кући са маскама на лицу и "туку" по компјутеру ...
Александар НС
08.10.2020 | 09:35


Велики поздрав свима,

управо смо се вратили са Копаоника. Посећујемо га редовно годинама, углавном у мање атрактивним терминима, мислим да разлоге не треба посебно наводти.

Неко је написао сјајно: с обзиром на стање у држави и друштву, чињеница да се уопште пуштају коментари који садрже критике је за сваку похвалу.

Да ли се негде компензује помор шуме око Панчићевог врха не знам, али чак и ако се то ради не умањује се много визуелна, еколошка, па и културолошка штета која настаје. Јосиф Панчић је био велики биолог, тешко да би га биста утешила када би видео шта се дешава.

Наравно да се мора крчити када се у центру праве грдобе попут ове полу зграде која је заклонила камеру Долина спортова. Не могу описати како сам био згранут када сам видео да је на месту спортских терена где се деценијама одржава кошаркашки камп рупетина за темеље. Ова нација се као поноси кошарком... Исто тако је у Новом Саду уништен помоћни терен стадиона, атлетска стаза и тениски терени да би се напрвило оно ругло од тржног центра.

Шетали смо пре два дана до Марковог камена, смеће је било на све стране. Нас четворо смо нешто покупили, није нам било тешко, отужно је гледати такву природу укаљану кесицама од чипса и лименкама од пива. Иза нове гараже (завршена прошле године ако се не варам), великих најлона од грађевинских материјала колико хоћеш. Да ли је могуће да нико о томе не води рачуна? Како се може веровати у приче о компезацији посечене шуме и бризи о болесним стаблима, ако је на 50 метара!!! од самог центра завшена грађевина око које није почишћено ђубре? Изгледа да је довољно да "елита" која ће доћи у луксузне хотеле не види.

Пуно тога се може написати, на жалост све што се дешава је последица стања у друштву, ништа се не посматра дугорочно, интереси појединаца су испред општег добра, све је то јако тужно, а поседице ће се осећати јако дуго и биће катастрофалне. Целој нацији фали еколоке свести, а са оваквим Копаоником (драгуљем природе самом по себи), то се сигурно неће ни поправити. Јадна нација која се тако опходи према свом природном богатству, нема шта друго да се напише.

Поздрав,
Александар

igorogees
24.09.2020 | 23:48


Tekst deluje uglavnom korektno i informativno....mene zanima kako se to odluci da se prokrci u centru par staza od po 300-400 m.... Mojoj sreci nema kraja kad znam da se sada mogu spustiti i izmedju crne i crvene duboke....kazete hocete sumu izmedju staza, a zapravo sve sto ide sa pancica se uskoro moze nazvati jednom velikom ski livadom.... koja je poenta i zasto.... mozda u zelji da se sto vise poveca ponuda turistima se pravi greska... svaka cast za do sad uradjeno...ali mozda bolje da se vise ulaze u akumulacije i osnezavanje ovih novih par ozbiljnijih staza kojima je to potrebno, a ne da se centar pretvora u jednu veliku livadu....
mijat
22.09.2020 | 09:33


Ne vidim razlog za drvlje i kamenje povodom ovog teksta, u pravu je i autor teksta pošto verujem da je dugo pisao i prikupljao podatke a u pravu su i ljudi koji kritikuju napisano pošto je očigledno da dobro poznaju materiju. Skijam na Kopaoniku 30 godina, isključivo skijam i isključivo dolazim samo dok može da se skija. Moj komentar se odnosi samo na deo oko žičara i staza i ne mogu da komentarišem ništa drugo i udaljenije od toga. Verujem da 80 % skijaša vidi isto što i ja: šuma se suši i nestaje, šuma je bolesna! Kakvo je stanje na 5 ili 10 km od centra kopaonika ne znam, da li se na 5 ili 10 km nešto pošumilo ili ne takođe ne znam. Da bi se napravile nove staze mora se krčiti šuma i tu nema kompromisa ali je glupo krčiti šumu zbog neke stazice na Karamanu.

Na kraju puna podrška Stevsu za trud i ažurnost sajta.
Aco čačak
21.09.2020 | 21:05


Kad bi bar većina u ovoj državi radila svoj posao profesionalno, pošteno i sa takvim entuzijazmom kao što ga Stevan vlasnik ovog portala radi, ova bi drzava cvetala...

Poduži spisak bi bio kada bih nabrajao u čemu je ovaj portal bio prvi što se tiče Kopaonika..

Gro ovih kamera pomoću kojih uživo gledamo stanje na skijalištu postavio je Stevan i on ih azurira, a sve je počelo od jedne male Nokijice koju je on postavio 2006 godine i koja je slala slike sa kopaonika na svakih 25 minuta...

Nebrojeni kilometri prepešačeni sa punim rancem opreme kao i promrzline po najvećim mrazevima, sve radi pravovremene i istinite informacije...

Nikako ne stoje konstatacije da se ovde plasiraju neistine od strane urednika ovog sajta...

Svako dobro vam želim....smilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gif
Stevs (iOS)
20.09.2020 | 14:53


Deko, sve što ste napisali nema nikakve veze sa istinom, osim da ljudi uglavnom ne veruju institucijama, a ja bih rekao da ne veruju nikome, što se i vidi iz vašeg pisanja.

Krenimo redom. Laž broj jedan je da smo bilo šta plagirali i kopirali od drugih. Odgovorno tvrdim da je svaka rečenica naše autorsko delo. Uglavnom nas citiraju bez navođenja i kradu nam fotografije. Ako nam ne verujete, onda nema razloga ni da posećujete naš portal. Čemu taj mazohizam? Sve je na dobrovoljnoj bazi, pa i čitanje ovog portala.

Laž broj dva je da naši izvori nisu relevantni. Na osnovu čega to tvrdite? Imate neki dokaz? Da li vam neko brani da izvršite sopstveno istraživanje? To što vam se ne sviđaju rezultati to je već druga stvar.

Laž broj tri je da neko nekog ne poštuje. Imate skroz iskrivljenu sliku demokratije. Dovoljno je biti antiprotivan. “Dođete kod nas u kuću i etiketirate nas bez i jednog jedinog argumenta i još tražite pravdu za posetioce”.

I na kraju, ni sam ne znam zašto puštamo ovakve komentare, za koje znam da su potpuna neistina, kojima dovodimo u zabludu druge posetioce portala. Pišemo članak par dana, jurimo izvore na više strana, pešačimo da vidimo zasađene “mladice” i onda neko dođe i bez pardona kaže kopirali ste sve i plagirali ste sve i mi mu pustimo komentar. To je naš mazohizam. Ali ajde neka bude da je i to demokratija smilies/smiley.gif
Dr Deka (Android)
20.09.2020 | 10:13


InfoKop je mesto gde covek napravi "analizu" na osnovu 3-4 clanka, a da pri tome ne poznaje materiju niti dovodi u sumnju izvore podataka. Pri tome lagano krenu udarci u stilu "nisi ti inzenjer", "ko ti date diplomu"... Neophodno je vece postovanje gostiju ovog sajta, ovako stil je "ravno kopaonicki" i krofni od 300 dinara. Da li iko u Srbiji veruje "zvanicnim podacima"? To sto je neko provukao kroz papire neke sadnice, srpski znaci da barem cetvrtina nije ni zasadjena. Kao neko ko cetvrt veka dolazi na planinu, mogu da primetim osiromasenje borovnica i najezdu insekata koja je posledica navodnjavanja aka "vestackog osnezavanja". O mhe-ima u "prvom stepenu zastite" izlisno je govoriti.
John (iOS)
18.09.2020 | 16:42


Vecina? Je ste sigurni da ste većina? Pa slazem se , da se demokratskim putem rešavaju sva goruća pitanja... Referendum je majka demokratije... pa izvolte da se prebrojimo.. samo neznam koste Vi a kosmo Mi? Ja se zalazem za neku zlatnu sredinu(kompromis)... tako da...
Porodica skijasa (iOS)
18.09.2020 | 09:27


Nismo bas srecni ovim drasticnim prosecanjem staza. Hvala Stevsu na clanku i svemu inace. Ipak moram da priznam da mi je tesko da poverujem da je posadjeno desetina hiljada novih sadnica i mozda bi nas neka slika bolje uverila u to.
Stevs (iOS)
17.09.2020 | 18:16


Samo da se razumemo jednu stvar. Stevs je dva puta u životu vozio kvad, a planinu je prepešačio uzduž i popreko nebrojeno puta. Razlozi pešačenja su dvostruki. Prvo zato što volim ovu planinu, a drugi da bi posetiocima preko infoKOPa predstavili što bolje sve lepote Kopaonika. Lično sam protivnik da se uopšte voze kvarovi po planini. Sva sredstva za snimanje bilo da su akcione kamere, klasični aparati ili dronovi, koristil smo da bi na što bolji način prezentovali Kopaonik. To što smatram da prosecanje novih staza nije udar na prirodu apsolutno ne znači da nisam ljubitelj kopaoničke prirode. Čisto da ne generalizujemo stvari i opet etiketiramo.
Planinar
17.09.2020 | 11:24


@BockyBG , a ti si mogao bar da procitas prethodne postove, a ne da zaslepljeno guras svoj interes. Da jesi, video bi da sam takodje prosao, pesaka, svaku stazu (za razliku od Stevsa koji prozuji kvadom ili koristi dron), da sam sumarski inzenjer zaposlen u JP Srbijasume, i da sam kao takav mnogo pozvaniji da govorim o neselektivnoj seci suma i efektu koji to ima na eroziju. Imam i na hiljade slika koje to dokumentuju, ali ovde ih je nemoguce postaviti. Mada je svakom ko je ikada prosao strmijim stazama leti to ocigledno. Nazlost, isto tako sam mnogo pozvaniji da znam koliko su ti drzavni organi kod kojih se "raspitao" i "proverio" zapravo korumiprani i parazitiraju na seci suma, samo da bi mogli nekako da isplate plate i direktori prigrabe sebi ekstra-profit.

Uporno svi vi odbijate da odgovorite kako je moguca neselektivna i sistematska seca sume u NACINALNOM PARKU , i to u po 2-3 trake godisnje, dimenzija oko 800x40m. To se ne radi tako ni u obicnim sumskim gazdinstivima, vec se pazljivo doznacavaju pojedinacna stabla za secu, nikada prakticno cela suma!
Odbijate da odgovorite i dokle tako, dok svi vrhovi ne budu sasvim goli i erodirani? Koliko godina jos po 2-3 staze godisnje bi vas ucinilo zadovoljnim?
I za kraj, razumem i vas interes, ili profit ako radite pri SS ili NP, ili sebicno adrenalinsko zadvoljstvo ako ste samo skijasi, a ne i ljubitelji prirode. I nemam nista protiv, ali hajde da se ne lazemo i da onda skinemo naziv NACINALNI PARK sa kopaonika, pa da ga unistimo kao i Zlatibor. Verujte mi da cemo tako za manje od 50god dobiti planinu u kojoj niko nece moci da uziva, ni skijasi, ni ljubitelji prirode, a ni profiteri.
Planinar
17.09.2020 | 11:04


@John, zasto mora, zato sto si ti tako rekao? smilies/smiley.gif Sta se desilo sa demokratijom, sta ako vecina ljudi zapravo zeli ocuvanje prirode i planinu koja nece biti erodirana i unistena? Zasto bi vas sebicna sacica profitera ili sebicnih skijasa koji misle samo na svoje sebicno zadovoljstvo odredjivala sta MORA a sta ne? smilies/smiley.gif hajmo lepo demokratija pa da se prebrojimo kojih nas je vise...
John (iOS)
17.09.2020 | 09:11


Apsolutna podrška Stevsu... Hejtera bilo i biće... sve nam je jasno..Da sad hvalim SS neću, al da rade solidan posao, rade... Naravno smetaju mi nove zgradurine u centru, ali to mora da bude u minaimalnom procentu.. Što se tice ovih dusebriznika za šume, sta reci a da ih ne uvredim?! RAZVOJ KOAPONIKA MORA IĆI KAO KOMPROMIS OČUVANJA PRIRODE I RAZVOJA TURIZMA!! Sve ostalo je priča za ispred prodavnice sa ortacima!!!
BockyBG
16.09.2020 | 18:22


Podrška za Stevsa.

Čovek se potrudio, pitao, proverio, pogledao, napisao, prošetao...

Ali džaba smilies/smiley.gif

Uvek ima neko ko ništa od toga nije uradio, al bi voleo da o tome priča kao da jeste. I sad je najbitnije da li se tom nekom sviđa šta je rečeno u tekstu a ne da li je to istina ili nije. Ako mu se ne sviđa, onda sigurno nije istina, jel tako? To je danas moji drugari odraz vrhunskog kritičkog razmišljanja u Srbiji... Jer zaboga nemoguće je da nije nestalo pola raspoložive šume na Kopu prosecanjem staza, zar ne? smilies/smiley.gif

Svakako mali primer, ali može da se primeni na ukupno stanje u našem društvu. Lepa nam zemlja al smo mnogo plitki kao nacija, dugo će trebati da se to promeni. If ever, nema tu garancija nikakvih smilies/smiley.gif

Stevs respect od mene, ako ni od koga drugog. Dobar tekst. I inače vidim da se trudiš da objektivno pišeš o stvarima koje su uglavnom pod kontrolom lokalnih samouprava, raznoraznih javnih i komunalnih preduzeća. Ja evo biram da verujem svemu što si napisao, mislim da si čovek zdravih motiva i da je super što radiš to što radiš.

Ako već biraš da se baviš sličnim temama... Ja bih voleo tekst na temu da li postoji neki strateški plan do kada i gde se planira gradnja objekata i u kom pojasu, da malo saznamo gde su te granice i koliko smo im blizu... Ne treba ići dalje od Zlatibora (pomenuto Bansko je isto sjajan primer - jednom bio i nikada više) da se shvati da bi uskoro mogao da nikne velegrad sa soliterima na našoj najlepšoj planini, sa sve vašarom ako zatreba. Od nekadašnje radosti kada se pogleda sa vrha Kopa na drvene krovove pokrivene snegom ka centru do tuge sa pogledom na panoramu sličnoj novobeogradskim blokovima izgleda nismo daleko...

Mene a možda i još poneke ljude koji nismo u materiji zanima ko to odobrava, kontroliše, koliko javno, na koji način se time upravlja i ko odgovara za rezultate.mmika
16.09.2020 | 18:07


Svakako, ovo je pitanje je smešno, kao, recimo da li duvan šteti ili ne?
Planinar je potpuno u pravu, vidimo da se samo profit pita. Kakav Nacionalni Park, pa vidite NP bilo gde u svetu kako se odnose prema Nacionalnnom ili Parku Prirode..Da je i N od Nacionalnog Parka, ne bi se ovoliko seklo, devastiralo, gradilo...od MHE , preko hotelčina, do staza...Neki procesi su nepovratni. A mi smo tu tačku već prošli, nema povratka...
Aco Čačak je isto u pravu, pored uništavanja šume, uništismo i vodotokove, a ovaj broj turista, auta, kuća uništi i vazduh. Još ga ne vidimo (mislim vazduh) ali...
Goran Tunja (iOS)
15.09.2020 | 23:53


Ja bi ljudi na skijanje, ako su isekli sve, pa sad moze. Nego dajte objave za popuste za zimu, cini mi se da su prosle godine poceli u augustu, a vec je septembar.
Boban (Android)
15.09.2020 | 19:43


Hoćemo skijanje? Stvar je jasna.
Stevs
14.09.2020 | 13:01


@Planinar: Složili smo se bar oko jedne stvari smilies/cheesy.gif Predlažem da dalju raspravu nastavimo zimus u Skituljku uz kuvanu rakiju smilies/smiley.gif

PS: Svako suprotono mišljenje je uvek dobrodošlo. To je najbolji način da se prepispitaju svoji stavovi.
Planinar
14.09.2020 | 12:49


@Stevs, demokratija treba da bude normalno stanje, a ne da se ponosite time smilies/wink.gif Ali s obzirom na to koliko su neslobodne institucije i mediji u nasoj zemlji, stvarno skidam kapu i svaka cast za to sto ne cenzurisete komentare smilies/smiley.gif
Iskljucujem se i ja, mislim da smo rekli dovoljno cinjenica i stavova, pa neka ljubitelji Kopaonika razmisljaju i sude.
Stevs
14.09.2020 | 12:32


Utoliko gore ako ste inženjer šumarstva, a ne upotrebljavate argumente i činjenice. Kolika je ovde demokratija pokazuje to što vam dopuštam da me prozivate, etiketirate i optužujete da nameštam glasove smilies/smiley.gif Vama na čast. Kao što rekoh isključujem se po drugi put. Mislim da stvarno nema razloga za dalju raspravu. Prijatan dan smilies/smiley.gif

PS: Sve do jedne staze od ukupno 45 (ne 22 kako ste vi naveli) su na teritoriji NP Kopaonik. Ni jedna nije u prvoj ili drugoj zaštiti ako izuzmemo sam vrh Suvo rudište.
Planinar
14.09.2020 | 12:13


@Stevs, strucniji sam od tebe za datu oblast buduci da sam inzenjer sumarstva smilies/smiley.gif Opet si izbegao odgovor na glavno pitanje ovde, da li su te nove staze uopste deo Nacionalnog Parka Kopaonik? Takodje, u bilo kom sumskom gazdinstvu Srbija Suma je nemoguce tako neselektivno unistiti trake sume duzine 800x40m i tako po 2-3 godisnje smilies/smiley.gif To se nikada ne radi tako vec se pazljivo doznacuju pojedinana stabla koja je moguce seci. A u Nacionalnom Parku, bez obzira na stepen zastite, to niposto ne bi smelo.
Ocigledno se ovde radi o sprezi profiterstva i politike, tako da skrivanje iza "Zavod za zaštitu prirode, šumarski republički inspektor, Nacionalni park i Ministarstvo građevine" ne vodi nikuda jer znamo koliko je duboko korupcija uvucena u sve pore naseg drustva i organizacija.

I da, pitam tebe za za tvoj stav o granici secenja po sto je ovaj clanak tvoj stav zapravo, koji ogorceno branite ovde po komentarima. Da cujemo, koliko jos godina po 2-3 staze godisenje? Koliko ce proci dok tim tempom sve preko 1500m bude potpuno golo i erodirano? I molim te da se ne vadis na drvnu masu Ravnog Kopaonika posto se ona ne dira samo jer nje atraktivna za staze, inace bi i ona bila unistena.

Uostalom, pusti ljude da glasaju na komentare pa da demokratski odlucimo da li ste upravu, jako je nefer sto uopste vi i dajete pluseve za sopstvene komentare, minuse na tudje.
Stevs (iOS)
14.09.2020 | 11:40


@planinar:

Problem je (a to je generalno problem celog našeg društva), što neko ko nije stručan za datu oblast, dajte sebi za pravo, da donosi proizvoljne zaključke bez ikakvih relevantnih činjenica. Mogu da razumem vašu ljubav prema prirodi ali ako ćemo da raspravljamo o nekom problemu, ne možemo prozivoljno da pričamo. Dajte mi argumente zasnovane na činjenicama koje nisu tipa "video sam svojim očima" ili "to svi vide". Ne znam kako bih to plastičnije objasnio. Sve što sam napisao, napisao sam isključivo na osnovu relevantnih i lako proverljivih činjenica. To što se vama to ne sviđa, to je već druga stvar.

Zašto mene pitate koja je granica za izgradnju novih staza? Ja o tome mogu samo da imam stav i ništa više. O tome će odlučiti Zavod za zaštitu prirode, šumarski republički inspektor, Nacionalni park i Ministarstvo građevine, a na osnovu master plana Kopaonika i prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik.

U odsustvu argumenata, najlakše je upotrebiti etiketiranje. Zato se isključujem iz dalje rasprave.
 1 2 3 > 
Napišite komentar (61)
busy
 
Lokacija:

Vrsta smeštaja (545):

Broj osoba:

Datum dolaska:

Datum odlaska:
Hotel Putnik
15.06.2021. 17:14 Temperatura
Sunčana dol.
Temperatura
JAT
vetar vlažnost sneg
Pretežno oblačno 8°C 7°C 3  m/s (N) 87% 0cm
Pretežno oblačno sub.osećaj
8°C
temp. Pančić
7°C
3 m/s
(N)
pritisak 829.9 hPa staze
0 cm
Live Web kamera sa Kopaonika Belvedere Kopaonik
Kopaonik WebCAM arhiva
Ski bife "Skituljko"
Dragi prijatelji zelimo da Vas obavestimo da ski bife Skituljko pocinje sa radom 01.Jula .Zelimo Vam lep odmor na nasem lepom Kopaoniku.smileycool

SKI kamere
Evo snega pred pocetak letnje sezone...🤩

Kopaonik bez vode naredna dva do tri dana
Da li je ceo Kopaonik bez vode, uključujući o vikend, naselje bez vode, ili samo centar Kopaonika?

Kopaonik bez vode naredna dva do tri dana
Upravo je strašno..

SKI kamere
Joker.. Imam lepu zaradu od izdavanja apartmana na Kopu,,Samo zavisi koliko se trudiš da ga izdaješ i kako ćeš da ga opremiš i nije bitno gde s...

Kopaonik bez vode naredna dva do tri dana
Mislim da je novi vodovod prijoritet na planini. Zamislite dodjete na zimovanje ili na letovanje, a nemate vode tri dana! To bi bilo strašno!

Kopaonik bez vode naredna dva do tri dana
Ne znam odakle im ideja da vodovod ide po nepristupačnom terenu pored toliko puteva, staza itd.. Odavno je taj vodovod u centru zreo da se komplet...

SKI kamere
Verujem da dosta ljudi odavde ima apartman u centru? Da li se isplati investicija u apartman u centru za izdavanje? Kolika je popunjenost vama koji iz...

Građevinski radovi 2021. godine na Kopaoniku (FOT...
dok ne sklonite ljude koji peru pare gradeci hotele kopaonik ce biti samo za seoski turizam a za nas skijase razocarenje

SKI kamere
Zna li se početak letnje sezone i da li će sadržaj biti besplatan prvog dana?

Građevinski radovi 2021. godine na Kopaoniku (FOT...
Nek se radi samo. Kako narod kaze Ko radi ne boji se gladi. Svakako od 100ljeta samo jednom obidjoh Brzece, obicno sam dolje kod Njegosha, jer mi je u...