Kopaonik

InfoKOP

Kraljevi Čardaci Kopaonik - 2019
Nacionalna Klasa
English
Harmonija Resort
Vila Jezero
Hotel Junior
Javni poziv za Ugovor o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanja
          Saglasno odredbama Zakona o javnim skijalištima („Sl. glasnik RS" br. 46/2006) i Statuta JP „SKIJALIŠTA SRBIJE" sprovodi se postupak prikupljanja ponuda za zaključivanje Ugovora o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanja i specijalizovanih zimskih sportskih aktivnosti u zimskoj sezoni 2008/2009. godine u ski centrima „Kopaonik", „Stara planina" i „Zlatibor".
          Pravo podnošenja ponude po ovom oglasu imaju sva pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji, pod uslovom:
 
1. da je ponuđač registrovan za obavljanje delatnosti podučavanja skijanju što dokazuje dostavljanjem izvoda iz Agencije za privredne registre datuma izdavanja ne starijeg od 6 meseci i to original ili overena kopija, sa svim prilozima (o upisu privrednog subjekta u registar, vrsta delatnosti i spisak lica ovlašćenih za zastupanje);
 
2. da će angažovati odgovarajuća lica za neposredno podučavanje što dokazuje dostavljanjem spiska li-cenciranih instruktora skijanja koji će biti anagažovani od strane ponuđača, sa potpisima istih;
3. da dostavi potpisanu izjavu o prihvatanju procedure o načinu prodaje i kontrole usluga ski škola i o preuzimanju obaveze obezbeđivanja prostora za tu svrhu;

4. da nema dospele a neizmirene obaveze prema JP „Skijališta Srbije";

5. da nije u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva pravosnažnom odlukom sudskog ili uprav-nog organa kažnjen za krivično delo, privredni prestup ili prekršaj u vezi sa svojim poslovanjem odnosno da mu u tom roku nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja de-latnosti kojaje predmetjavnog poziva;

6. da nema dospele, a neizmirene obaveze prema državi;                             

7. da raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom, odnosno da dostavi bilanse uspe-ha i stanja za prethodne dve poslovne godine;

8. da dostavi dokaz o poslovnim referencamauz poštovanje prava na poslovnu tajnu ponuđača;

9. da dostavi pismenu izjavu potpisanu od strane ovlašćenog lica o spremnosti da, za pravo obavljanja delatnosti podučavanja skijanja u ski centrima kojima upravlja JP „Skijališta Srbije", isplati fik-sni deo naknade u iznosu od 30.000 evra;

10. da dostavi plan pružanja usluga u ski sezoni 2008/2009. sa elementima za određivanje procentu-alnog učešća JP „Skijališta Srbije" u ceni pojedinačnog časa skijanja (vrsta i cena časa skijanja, procentualno učešće opredeljeno prema vrsti usluge). JP Skijališta Srbije će kriterijume za ocenu ponuda zasnivati na:
1) ponuđenoj ceni, uključujući eventualne sporedne i povezane troškove;
2) kvalifikacijama, iskustvu, ugledu, pouzdanosti i profesionalnim i menadžerskim sposobnosti-ma ponuđača i instruktora skijanja koji će biti angažovani za pružanje usluge;
3) stepenu u kojem ponuda zadovoljava potrebe za pružanjem usluge podučavanja skijanju.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Ponuda za javni poziv - ski škole" sa napomenom - NE OTVARAJ, preporučenom pošiljkom ili direktnom predajom na adresu: Javno preduzeće „Skijališta Srbije", 11070 Novi Beograd, ul. Bulevar umetnosti br. 16a.
 
Rok za podnošenje ponuda iznosi 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
Blagovremenim će se smatrati ponude koje stignu na adresu JP „Skijališta Srbije" poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda do 14 časova.
Ako je 10. dan od objavljivanja ovog oglasa neradni dan, kao poslednji dan za dostavljanje ponuda računaće se prvi naredni radni dan. mNepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Otvaranje ponuda će se obaviti komisijski prvog narednog radnog dana po isteku roka za podnošenje ponuda, a izbor za dalje pregovore najpovoljnijih ponuđača, po komisijskoj proceni, izvršiće se u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.
 
Učesnici u postupku javnog oglašavanja i odabrani ponuđači biće obavešteni pismenim putem o načinu daljih pregovora.
JP „Skijališta Srbije" zadržava pravo da odustane odjavnog poziva, bez obaveze davanja obrazloženja go razlogu odustajanja.
 
Sve neophodne informacije ponuđači mogu dobiti preko telefona 011/2143-026, kontakt osoba Dragana Janačković-Ćupić.


Napišite komentar (0)
busy
 
Lokacija:

Vrsta smeštaja (531):

Broj osoba:

Datum dolaska:

Datum odlaska:
Hotel Putnik
21.05.2024. 21:40 Temperatura
Sunčana dol.
Temperatura
tačke rose
vetar vlažnost sneg
Pretežno oblačno 10,8°C 10,2°C 5,1  m/s (S) 96% 0cm
Pretežno oblačno sub.osećaj
11°C
temp. Pančić
10°C
9 m/s
(S)
pritisak 827,3 hPa staze
0 cm
Live Web kamera sa Kopaonika Vila Pančić
Kopaonik WebCAM arhiva
INSTALACIJE SKI STAZE SKI PUTEVI UKUPNO KM
0/24 0/49 0/30 0/58.5
 (0%)  (0%)  (0%)  (0%)
Sunčana dolina
Malo jezero
Krst
Pančićev vrh
Treska
Duboka 1
Karaman greben
Mali karaman
Mali karaman A
Marine vode A
Marine vode
Karaman
Jaram
Gobelja relej
Gobelja
Kneževske bare
Gondola Brzeće
Gvozdac
Duboka 2
Krčmar
Mašinac
Vučak 2
Traka Jaram
Traka Ski vrtić
Dečji park

Noćna M.jezero
Noćna KGB
Noćna Pančić

Detaljnije >>>
Statistika >>>
Ski mapa >>>
Rozeta Resort & Residence | Prodaja apartmana u ce...
U drugoj rečenici teksta ne odgovor na tvoje pitanje smiley “Rozeta će svoja vrata otvoriti 2026”

Prekid u snabdevanju vodom Kopaonika, normalizacij...
Ponovo burek? Sa mesom ili sirom?

SKI kamere
Hvala ti Dex na odgovoru

SKI kamere
No name U sustini sve je slicno skijanje jer je glecersko. Gledaj gde ima trenutno vise snega na tim visinama i kada je padao svezi sneg. Zadnjih ned...

SKI kamere
Kopaonik je van zimske sezone "Grad duhova"😑 Sablasno

SKI kamere
Da li ima neko ko je leti išao na skijanje na Alpe da podeli utiske vredili otići. Kakvo je tada stanje staza i slično. Konkretno me interesuje Zer...

SKI kamere
Prosto je neverovatno da Kopaonik nema otvoreni fudbalski teren. Košarkaški teren. Barem neku veštačku stenu. Video sam ove nedelje dosta škola ...

SKI kamere
Ako urade kako treba, biće skijanje do prvog, možda i do 7. maja redovno

Počela izgradnja nove akumulacije - za 72h u funk...
@Ledenjak: ne razumem šta komentarišeš ako ne znaš ni koje akumulacije postoje, ni odakle će da se puni nova ni šta će da se gradi. Prvo pro...

Rozeta Resort & Residence | Prodaja apartmana u ce...
Ove godine gotovo ?

Počela izgradnja nove akumulacije - za 72h u funk...
Pa ako imamo akumulacije na samom Kopu cemu onda ova bara od 10 miliona na vrhu planine u srcu NP?