Kopaonik

InfoKOP

Kraljevi Čardaci Kopaonik - 2019
Hotel Mammut
English
ZONED
Novi apartmani
MK Mountain Resort Kopaonik
Hotel Junior Olga Konaci Kopaonik
 
Vodozahvat "Suvo Rudište": Pretvaranje površinskog kopa u vodenu akumulaciju
03.03.2016 | 01:21 -> 03.03.2016 | 04:14
Dugi niz godina postoji ideja da se napušteni površinski kop na Suvom rudištu pretvori u akumulaciju koja bi se koristila za vodosnabdevanje Kopaonika, zatim kao nepresušni izvor za pravljenje veštačkog snega ali bi omogućila i smanjenje opasnosti od požara kao i niz drugih prednosti. Još 2007. godine JP "Skijališta Srbije" su razmatrala ovu mogućnost i kao rezultat toga izrađena je Studija opravdanosti izgradnje vodozahvata "Suvo Rudište".

Povod za izradu ove Studije je iznalaženje rešenja za obezbeđivanje dovoljnih količina vode za veštačko osnežavanje skijaških staza na prostoru zimskog centra na Kopaoniku. Studija opravdanosti je urađena na zahtev JP "Skijališta Srbije", o čemu je sklopljen ugovor sa Rudarsko-geološkim fakultetom. O aktivnostima koje su prethodile izradi Studije, pozitivno mišljenje su dale i sledeće institucije: JP Nacionalni Park Kopaonik, Opština Raška i Zavod za zaštitu prirode Srbije, a u realizaciju Idejnog Projekta sanacije i revitalizacije napuštenog površinskog kopa Suvo Rudište uključeno je bilo i Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije.
 
Studija sadrži elemente Idejnog projekta kojim je obuhvaćena izgradnja sistema zahvata podzemnih-rudničkih voda u ulaznom potkopu, izgradnja sistema za tretman voda (neutralizacija rudničkih voda od primesa), izgradnja crpne stanice na izvorištu za transport vode od crpilišta do akumulacije sistemom cevovoda visokog pritiska, izgradnja crpne stanice na vodoakumulaciji, izgradnja vodoakumulacije u površinskom kopu - priprema podloge, ugradnja mlaznog betona i postavljanje geomembrane.
 
U trenutku izrade Studije površina rezervisanog prostora za skijalište je bila 44ha. Potreba za debljinom veštačkog snega prosečne debljine 30-35 cm je oko 140.000 m3 snega, tj. oko 55.000 m3 vode (uz rezervu od 10%) i to iznosi oko 60.000 m3 ili 60.000.000 litara vode za period osnežavanja od 100 sati.  
 
Stručna ekipa Rudarsko - geološkog fakulteta sa saradnicima iz preduzeća GECO-inženjering, potpomognuta rudarskim inženjerom i tehničkim direktorom nekadašnjeg rudnika Suvo Rudište izvršila stručnu opservaciju i obilazak terena.
 
Konstatovano je da je glavni potkop, odnosno ulazno-izlazna jama u podzemni deo rudnika, sa pokrivenim i zaštićenim ulazom nalazi se na koti 1740 mnv, neposredno uz današnji hotel Srebrna lisica. Ulaskom u jamu utvrđeno je da je ista bila zaštićena betonskom oplatom u dužini od oko 40 m i da je bila u dobrom stanju, bez vidljivih znakova oštećenja. Nakon 65m dalje kretanje nije bilo moguće, jer je ustanovljeno da je u nastavku hodnik kompletno zarušen. Iako je hodnik obrušen, podzemne vode nesmetano protiču kroz zarušeni deo i dalje otiču van jame.
 
 
Na izlasku iz potkopa na koti 1740 mnv izvršeno je merenje izdašnosti podzemnih voda. U trenutku merenja na prelivu je isticalo 12,5 l/s vode, temperature 5,8 C. Rezultati analize Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja Beograd pokazali su da je ispitivani uzorak vode mikorbiološki ispravan prema pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
 
 
Sanacija ovog dela hodnika morala bi se izvesti na način koji će omogućiti instalaciju neophodne vodozahvatne opreme za zahvatanje i transport podzemnih voda i mogao bu se potpuno koristiti za dalju izgradnju vodozahvatnog sistema.
 
Terenski radovi su vršeni i na ulasku u podzemne rudarske radove na koti 1867 mnv, koji izlaze na južnoj padini Kopaonika, tačnije u izvorišni deo Zdravačke reke. Međutim, konstatovano je da je ulazno-izlazni portal potpuno zarušen. Pretpostavka je da je hodnik u daljem delu prohodan. Ovo trenutno stanje lako se može eliminisati i ulaz osposobiti za dalje napredovanje ka površinskom otkopu iz razloga buduće ideje o osposobljavanju ovog dela sistema za brzu, sigurnu i interventnu evakuaciju akumuliranih voda iz vodoakumulacije.

Generalno, svi pomenuti izlazni-ulazni hodnici koji bi se koristili za vodozahvat su u takvom stanju koji implicira najpre njihovo čišćenje i zaštitu. Ovo je donekle i logično, obzirom na njihovu godinu izgradnje 70-tih godina prošlog veka, ali i istovremeno i ohrabruje jer posle svih poznatih dešavanja na prostoru Kopaonika u delu jačih potresa isti i dalje funkcionišu i uz manje intervencije se relativno brzo mogu privesti nameni i koristiti.

U periodu istraživanja izvršen je i obilazak napuštenog površinskog kopa Suvo Rudište na vrhu planine. Tom prilikom je konstatovana izuzetna stabilnost kosina površinskog kopa, iako je isti napušten pre više od 30 godina. Na najnižoj etaži – 1880 mnv, uočena je drvena podgrada, koja najverovatnije predstavlja ulaz u najviši horizont podzemnih radova na već pomenutoj koti na 1867 mnv.


Zahvat podzemnih voda vršio bi se u postojećem ulazno-izlaznom, glavnom potkopu na koti 1740 mnv., u režimu slobodnog isticanja. Ukupni mereni kapacitet na postavljenom Tompsonovom prelivu (u višegodišnjem periodu osmatranja je Qmin=12 l/s, a Qmax=25 l/s) tako da je i sam vodozahvat projektovan uzimajući merene vrednosti. 

U okviru tretman stanice koja bi bila smeštena unutar postojećeg rudarskog objekta nedaleko od izlaznog portala glavnog potkopa, a na osnovu ranije rađene i najnovije analize vode, projektovano je da se vrši proces deferizacije i demanganizacije (uz uravnanje sadržaja bakra i cinka) i to čisto fizičko-mehaničkim procesom. 

Zahvaćena i pripremljena voda bi se putem instalisane pumpne stanice (koja bi se takođe nalazila unutar pomenutog rudarskog objekta), dalje transportovala postojećom trasom zaobilaznog puta ka Pančićevom vrhu i bila bi uklopljena u postojećI ambijent okruženja. Sam transport podzemnih voda odvijao bi se putem pumpnih agregata i cevovodom za visoke pritiske u uslovima koji vladaju na Kopaoniku.  

U istom periodu, paralelno sa prethodnim radovima, odvijao bi se proces čišćenja, pripreme, torkretiranja i oblaganja geo-membranom površinskog kopa Suvo Rudište u kome je planirano da se izvrši akumuliranje zahvaćenih i tretiranih podzemnih voda.  

Punjenje akumulacije do zapremine zahtevane Projektnim zadatkom (60.000 m3) trajalo bi oko 58 dana, dok bi punjenje kompletne zapremine (241.430 m3) trajalo oko 232 dana. Vrednost ove investicije bi bila 6.8 miliona eura, a opravdanost je u 11. godini. Na taj iznos trebalo je dodati troškove izrade tehničke dokumentacije, nadzora nad radovima, pribavljanje dozvola i saglasnosti, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, kao i elektro-energetsku infrastrukturu. Studija je obuhvatala i troškove na godišnjem nivou za: radnu snagu, redovno održavanje (filteri i sl), potrošnju električne energije, i to ukupno oko 200.000 eura na godišnjem nivou. Predmet studije nije bilo povezivanje sistema veštačkog osnežavanja, tako da su nepoznati troškovi cevovoda od akumulacije do spoja sa sistemom VS, kao i načina spajanja, rešenje pumpne stanice i ostalo.

Prihodovalo bi se od vode za piće (190 000 metara kubnih godišnje / 230 000 eura godišnje) i od tehničke vode za pravljenje veštačkog snega (180 000 metara kubnih godišnje / povećanje prodatih ski karti).
 
Poređenja radi trenutne veličine akumulacija na Kopaoniku su: akumulacija na Malom Karamanu 11.000 m3, akumulacija na Krčmaru: 4.500 m3 i akumulacija na Crvenim barama 9.500 m3. Dakle vodozahvat Suvo Rudište bi imao 10 puta veću količinu akumulirane vode u odnosu trenutne akumulacije!
 
Ono što postoji kao potencijalni problem, koji nije postojao pri izradi studije 2007. godine, je da su od prošlog leta veliki investitori na Kopaoniku počeli da koriste kop kao mesto za odlaganje šuta koji nastaje prilikom građevinskih radova.

Na osnovu svega navedenog, tadašnje rukovodstvo JP "Skijlaišta Srbije" sa predstavnicima resornog ministarstva je procenilo da su ulaganja previsoka u odnosu na mogućnosti i potrebe preduzeća. Od tada je prošlo skoro 10 godina, a velikim ulaganjima u infrastrukturu Kopaonik je kompletno promenio svoj izgled. Nije li možda sada pravi trenutak da se razmišlja o ponovnom pokretanju ideje o vodozahvatu "Suvo Rudište", kada u godinama iza nas imamo velike probleme u vodosnadbevanju ali i zbog velikog nedostatka prirodnog snega na Kopaoniku?

Pročitajte još:Komentari (29)
Karavela
31.03.2016 | 13:43


Poštovanje I ja nemam problema da se izvinim ako sam preterao ali kasno ukapirao da uz Vašu pomoć ide info dalje pa koristim ovu priliku da se Izvinim na možda težim rečima ali pokuaj shvatiti da se godinama borimo sa neistinama oko ove ideje na Kopaoniku i loših misli i informacija pa je možda i reakcija bila ishitrena.

Molio bih za instrukcije na koji email da pošaljem konkretna dokumenta kako bih otklonio nejasnoće oko toga postoji li ili ne postoji dokumentacija a na stranu netačna informacija od Naručioca posla - Skijališta Srbije (koji usput govore iz nekog razloga nešto što ne odgovara istini) koja ide u etar a ista postoji i kod njih u Arhivi pa slobodno uporedite šta mi šaljemo sa njihovim aktima ali jedan ozbiljna dokumentacija je morala i ima sve podloge za rad i sve je dostavljeno Skijalištima.

Na kraju bih molio da iskomentarišemo da li ima podloga - Mišljenja ili ne i šta u njima piše - pozitivno ili ne pa da vidimo sa koje strane idu takve loše misli ili montirane neistine

U nadi da nisam poremetio Vašu želju da podržite ovaj Projekat srdačan pozdrav i slobodan sam da na svako pitanje i nedoumice konkretno i direktno odgovorim

Živela Srbija
Stevs
29.03.2016 | 02:42


@Karavela:

Mi smo (infoKOP) direktno pitali Skijališta Srbije koji je glavni razlog zašto se nije krenulo u realizaciju projekta i zašto se ponovo ne aktivira pomenuti projekat i odgovor je bio da Zavod za zaštitu prirode nije dao saglasnost.

Radi informisanja javnosti preneli samo smo njihov stav.

Vi možete da nam prosledite sva ta dokumenta i mi ćemo ih sa zadovoljstvom objaviti. Da ne vidimo da je ovaj projekat dobar za Kopaonik mi ovaj tekst ne bi ni objavili tako da je vaš komentar o lupetanju krajnje nekorektan.
Karavela
28.03.2016 | 23:08


Moram da odgovorim na netačne navode Stevsa (od 23.03.2016) jer u arhivi Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu postoje nekoliko odgovora nadležnih institucija koje su pre izrade predmetne Studije dali svoja POZITIVNA Mišljenja počev od Opštine Raška (br. predmeta 128/07 od 28.09.2007. godine), Nacionalnog parka Kopaonik (br. predmeta 708/07 od 27.07.2007. god.), Zavod za zaštitu prirode Srbije (broj predmeta 03-2075/3 od 31.08.2007.) i na kraju je Direktor NP Kopaonik direktno pisao tadašnjem Predsedniku Vlade RS sa molbom da se pre izgradnje sadašnjih sistema - akumulacija Duboka i Crvene bare razmotri mogućnost izgradnje jednog sistema u napuštenom rudokopu Suvo Rudište na vrhu planine (br. predmeta 676/07 od 20.07.2007. godine).

Sva dokumenta su dostupna i ista se mogu videti bez pogrešnih navoda i ako je potrebno mogu se dobiti na email i pregledati tako da nije zgodno iznositi netačne podatke o Projektu a ako se ima neko konkretnije pitanje i dilema rad sam iste razjasniti jer imam odličnu komunikaciju sa autorima sa kojima sam u svakodnevnom kontaktu pa izvolite pitati nešto svrsishodnije a ne lupati samo radi javljanja
Stevs
23.03.2016 | 15:44


Dobili smo informaciju od Skijališta Srbije da je glavni razlog zašto uopšte ne može da se pokrene ovaj projekat Zavod za zašitiu prirode koji ne daje svoju saglasnost.
alec
07.03.2016 | 14:51


Ovo je krajnje civilizovan projekat. Da se popravi ono sto je naruzeno, spreci dalja steta i da se privede nekoj funkcionalnoj nameni. Na kraju, hocemo u Evropu, pa ne moramo da cekamo da nam oni kazu kako to moramo popraviti. Mozemo nesto i sami.
PIROMAN
07.03.2016 | 14:08


@Karavela

Saglasan sa tobom u potpunosti. Jednostavno ja reagujem kada osetim da razni pamentni Magistri i ostali strucnjaci pokusavaju da nam sole pamet raznim, nazovi, uspesnim projektima koje su radili. Pun mi je kufer takvih tipova.
Da li je voda za pice ispravna u hotelima i objektima na Kopaoniku. Ja koliko znam nije. U nekim hotelima imaju i natpise da voda nije za pice. I sta dalje da se prica na tu temu.

Ali pametni kao Magistar ce da nas ubedjuju da to nije tako. Ubedjivace nas i da na Kopaoniku radi i sistem za preciscavanje otpadnih voda a ne radi. Zagadjuje planinu godinama a placa se kanalizacija.
Ubedjivace nas da ima parkinga....da ne rade lopatari, da su uveli skibus ...itd milon takvih stvari a mi cemo da blenemo u njihova strucna objasjenja i da cutimo jer oni su strucnjaci magistri ....itd.
Zagadjuju planinu koju svi volimo godinama i nikom nista. Oni mozda nece da dolaze tu u godinama koje dolaze ali ja hocu uvek i tako vaspitavam i decu da postuju ono lepo sto ova zemlja Srbija ima. A nece biti lepo ako se ovako nastavi.

Da bi akumulacija bila od koristi bila bi i za osnezavanje i za pitku vodu i za gasenje pozara. Da treba da bude prioritet po meni treba.

Shannon
07.03.2016 | 13:58


I was visiting this beautiful mountain last year and I must say my all family fell inlove with it. However, we were sad how beautiful nature was abused. Don’t get me wrong but you have wonderful nature and we all are craving for a little piece of nature after a long year spent in the concrete cities. In UK we fight to preserve nature and we support projects like this. I can see here that people are talking if the water is good or not for drinking. When there, we did not drink the water, it did not look fit for drinking at all. Now seeing this project giving the oportunity of supplying fresh water ... it is really pricelessbeing able to restore what was destroyed and at the same time provide potable water. On the other hand this amount of water will provide the resort with artificial snow to be able to manage ski competitions on the european level as the same was made in numerous Ski resorts in Europe. Please forgive to write in English, my Serbian is a little bit rusty, hvala smilies/smiley.gifShannon from Swindon
Karavela
07.03.2016 | 13:30


Vidim da imamo svi nekako negativan stav prema kolegi Magistru - Voda je za piće, koji je možda neoprezno i izazvao opšti stav pozivajući na kritiku i raspravu. Međutim mišljenja sam da svi damo dodatni napor i probamo da se vratimo na temu od koje je sve i počelo a to je Projekat izgradnje ovog višenamenskog objekta - hidroakumulacije za različite namene, šta ona donosi prostoru Kopaonika i šire, kako dopreti do nadležnih i naterati ih da razmisle o ponovnom vraćanju ideje u fokus i kako zatvoriti ipak ovu nemalu investiciju.

Vredi se izdići iz ličnih protiv stavova ka drugoj strani i pokušati objediniti sve dobre misli i ideje ka animaciji što je moguće šireg broja korisnika prostora Kopaonika kako bi se stvorila kritična masa koja će izazvati reakciju nadležnih i upravljača da pokušaju shvatiti da je ovo i njihov benefit u kompletnoj ponudi na planini.

Na kraju dužni smo ovo realizovati jer će nas generacije koje dolaze pitati zašto smo imali samo eksploatatorske ambicije a ne i mikro-kod zaštite prostora kojim upravljamo i koga obilato koristimo a ništa ne vraćamo nazad u delu podizanja uslova življenja na planini.

Da budemo udruženi i složni jer se samo tako može napred, Živela Srbija
Gost
07.03.2016 | 11:21


Ja sam u Januaru sa porodicom bio gost u jednoj od vila preko puta Vojske i voda je bila mutna na slavini u kupatilu i kuhinji. Mozda je ona za pice ali mi to nismo smeli da pijemo i da dajemo deci. Nigde niko ne pije mutnu vodu. I ranijih godina kada smo zimovali na Kopu je bilo tako. Tako da potvrdjujem PIROMANOV stav da voda sa slavine nije bas sjajna a u te vase fabrike i ostalo se ne razumem. Samo znam da kad god sam gore voda ne moze da se pije.
PIROMAN
07.03.2016 | 10:44


@Voda je za pice...

Izjavi Magistar .....

Nemojte zaboraviti da je flasirana voda itekako preradjena raznim postupcima i da stoji u poroznim plasticnim flasama, vrlo lepo za popiti.

Nema smisla da iznosite neistine i lazi. Nije sva flasirana voda preradjena raznim postupcima. Nije gosp. Magistre i Vi to ocigledno ne znate. Ono sto ne znate nemojte da pisete. Za razliku od Vas ja to znam jer. Bavim se vodama ceo zivot. Ne plasite ljude bez potrebe. Flasirana voda ukoliko je cuvana na nacin koji je deklarisan od strane proizvodjaca je bezbedna za pice. Niste Vi najbolji tehnolog na svetu. Niste ni najobrazovaniji covek na ovim komentarima. Malo ste ze zaneli, poneli i pogubili pokusavajuci da branite ono sto ne moze da se odbrani. Prestanite da se pozivate na struku i da nas ucite kako se sta projektuje jer Vam ni to ne ide u prilog. Struka je struka a bruka je bruka. Vi razmislite gde ste.
PIROMAN
07.03.2016 | 10:09


@Voda je za pice ....Magistar...hehe

Gospodine Magiste posto ste Vi strucnjak i sve znate o fabrici vode za pice na Kopaoniku zasto nam Vi ne pokazete te ANALIZE na koje se tako puno pozivate. Dajte te analize da ih vidimo. Dajte opistite nam cevovod??
Imam utisak da ste se nesto uzbudili oko ove teme. Nemate razloga za to jer ste Vi svakako uspesni u svom poslu i akademski ste gradjanin kako i sami kazete ....magistar. Hocu reci da ste decenijama trosili narodne pare na raznorazne projekte. Gde su Vam reference? Dajte da in vidimo. Pa decenijama ste naplacivali vodu na Kopaoniku papreno i gde su te pare. Pa svake godine je voda mutna na slavinama u hotelima. Pa bila je mutna i ove godine gospodine Magistre. Pa svi mi koji decenijama dolazimo na Kopaonik smo svedoci nestasica vode i loseg kvaliteta vode. Ja pricam o cinjenicnom stanju na terenu tj ja zivim u realnosti a Vi Magiste samo guslajte i dalje o projektima gde ste potrosili nase pare. Pa sto niste sa Vasim sopstvenim parama pravili neki projekat nego sa nasim pa.... nema veze sto nije uspelo a plata stize svakog prvog. Imamo Fabriku vode u koju je ulozeno puno para i Vi ste tu svakako dali svoj doprinos da se te pare (ne)kvalitetno potrose a voda je i dalje mutna i neispravna za pice u hotelima i objektima. Nesto tu smrducka. Nije Vam to bas za pohvalu moj gospodine Magistre, i ne smarajte Vise ni mene ni ostale na ovim komentarima. U stavri bolje je da komentarisete nego da radite neki novi projekat. Manja je steta.

Grand
06.03.2016 | 23:47


@Voda je za pice!:

Mene samo zanima zašto vešto izbegavaš da govoriš o stanju cevovoda na Kopaoniku?
Voda je za pice! (Android)
06.03.2016 | 23:42


Karavela/o, drago mi je da se struka ukljucila u ovu diskusiju. Fabrika nije revitalizovana nego rekonstruisana i dogradjena potpuno novim teholoskim objektima, prakticno izgradjena potpuno nova sa kompletno novom najsavremenijom tehnologijom.

Neistina je da zahvacena voda ima u sebi teskih metala (opet kazem dajte na uvid analize pa da pricamo), drugo nisi ocigledno bio na fabrici pa ni ne znas kako je sve izgradjeno i uradjeno u skladu sa svim evropskim/svetskim standardima, trece voda koja se isporucuje na Kopaoniku je, ponavljam, odlicnog kvaliteta i 100% je sigurna za pice a tehnologija je takva da moze da preradi mnogo losiju sirovu vodu od one koja je sada u povrsinskim tokovima.

Uz duzno postovanje, na hemijskom fakultetu se ne skoluje kadar koji se bavi projektovanjem postrojenja, za ovaj posao je potrebno zvanje dipl.inz. tehnologije sa odgovarajucim iskustvom i obaveznom licencom i pecatom odgovornog porjketanta iznjenjerske komore a bez koje ne moze da se uradi ni jedno jedino postrojenje kako za vodu za pice tako i za otpadne vode i za sve ostalo sto podleze projektovanju i izgradnji. A onaj ko zavrsi hemijski fakultet nikada ne moze imati licencu niti projektovati bilo sta u ovoj oblasti niti za to odgovarat a ti kao neko ko se razume, sigurno to znas.

Inace, projektovati fabriku vode, primeniti odgovarajucu tehnolgoiju, pustiti u rad i dokazati parametre je ozbiljan posao daleko od teorije i rekla-kazala. U ovom poslu ucestvuju kao jedinstevni tim dipl.inz. gradjevine, dipl.inz.tehnologije, dipl.inz.masinstva, dipl.inz.elektrotehnike, dipl.inz.arhitekture i daju konkretne rezultate. Vrlo konkretno i bez kompromisa voda koja se ispourucje sa nove ili rekonstruisane fabrike vode mora biti u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za pice.

Molim urednike infokopa da kontaktiraju Srbijavode koja je u ime drzave bila Investitor na rekonstrukciji pomenute fabrke vode i RTS koji je u emisiji "Ovo je Srbija" 2013. godine dao reportazu o ovoj fabrici da ponovo pronadju snimak i link puste javno da vise ne bude zablude. Ili kontaktirati JP "Raska" koja vodi ovo postrojenje.

Raska i Brus nemaju veze jedno sa drugim sto se tice vodosnabdevanja i ne treba ih mesati, JP "Raska" rukovodi fabrikom na Kopaoniku i ta fabrika nema veze sa Brusom i problemima koje oni imaju u sistemu vec godinama.

Reklo bi se da si iz Brusa po stavu i da si verovatno sa rudarsko-geoloskog fakulteta koji je ucestivavo u projektu Skijalista.

Naravno da svi buse po Kopaoniku kako ne bi placali vodu za bazene posto su u pitanju ogromne kolicine, vise im se isplati da sami pune a da za pice naplacuju od gostiju flasiranu vodu jer 1.5 litar vode kosta 200 dinara pa mozda i vise u Grandu a 1000 l iz cesme 100 dinara. Logicno!? Nemojte zaboraviti da je flasirana voda itekako preradjena raznim postupcima i da stoji u poroznim plasticnim flasama, vrlo lepo za popiti.

Ziveo Kopaonik! smilies/smiley.gif
Grand
06.03.2016 | 22:45


@perica:

Investicija vredi manje od vrednosti jednog šestoseda sa haubama. Krčmar i Gvozdac su plaćeni 19 miliona evra. Ova investicija je 7 miliona.
Grand
06.03.2016 | 22:41


@Voda je za pice!:

Info sa ovog portala na početku letnje sezone 2015:

Govoreći o planovima, Avram je kazao da se u saradnji sa Rudarskim fakultetom u Beogradu istražuje tlo, i do kraja godine zemlja će se bušiti na 500 do 600 metara jer se traži voda sa temperaturom iznad 20 stepeni. "Ona koja je nađena ima lekovita svojstva za mršavljenje, a to će biti nova ponuda i novi vid turizma. Nadamo se da ćemo ako istraživanja završimo do kraja ove godine, iduće godine u Hotelu Grand moći da napravimo novi spa", dodao je Avram.

Što se tiče investicija, u Hotelu Grand se radi 70 novih apartmana, odnosno još jedno krilo, a napravljen je i sopstveni vodovod kako Kopaonik ne bi zavisio od vodovoda iz Raške i kako ne bi bilo problema sa nestašicom vode, a u planu je da se ubuduće otpadna voda koristi za proizvodnju nove energije.


Zašto bi MK gradio svoj vodovod ako je postojeći dobar?!
Karavela
06.03.2016 | 22:03


Dalje što se komantara: Voda je za piće, moram da pozdravim sređivanje stanja u fabrici što i nije bilo mnogo teško obzirom na godine dobre naplate i odlične cene a loše isporuke resursa pa mislim da to i nije za veliku hvalu, pogotovu kada se zna da su odabrana mesta vodozahvata na površinskim tokovima gore pomenutim tako pozicionirana da sakupljaju svu površinsku vodu iz sliva u okolini SVIH SMEŠTAJNIH OBJEKATA NA PLANINI U CENTRALNOM DELU SKIJALIŠTA (od Rtnja preko Granda i Konaka pa do Meteorološke stanice RHMZ i Kragujevačkog naselja uz sva prateća parkirališta i njihove nuspojave uz podsećanje na veliki broj NATO bombi koje su takođe pale u pomenuti sliv) sa svim negativnim efektima u delu zagađenja što svakako poskupljuje sam proces obrade sirove vode a i u budućnosti će ga svakako još više poskupljivati. O sređivanju stanja na fabrici-postrojenju i ne treba da se priča i piše jer je to redovna obaveza upravljača zasigurno zakonom definisana a ne da se po 100 puta otvara ista stvar i o tome skreće pažnja kao nešto neponovljivo i jedinstveno.

Svakako porediti uspeh rehabilitacije i revitalizacije postojećeg postrojenja za pitku vodu u Samokovki sa Projektom sanacije i revitalizacije prostora napuštenog rudnika Suvo Rudište u funkciji izgradnje višenamenske hidroakumulacije je svakako deplasirano i neporedivo, tim pre što nečiju obavezu pretvarati u medijski uspeh smatram malo neumesno a predloženi projekat od strane Rudarsko-geološkog fakulteta sa svojim komplementarnim firmama-saradnicima daje multi karakter projektu koji oplemenjava prostor koji nam je dat na čuvanje i upravljanje a koji je davno devastiran i ostavljen kao ožiljak i dokaz ljudskoj nebrizi i eksploatatorskim ambicijama zarad profita.

Predloženi Projekat višenamenske akumulacije na koti 1976 mnv i sav mogući benefit njene realizacije je sledeći: velika zapremina sveže vode kvaliteta za piće za osnežavanje, snabdevanje vodom, protivpožarne funkcije, zaštitu šuma, dodatni turistički sadržaj na planini, mogućnost proširenja zone NP Kopaonik na jug planine, mogućnost iskorišćenja viška voda preko miniturbinskog agregata i ostvarivanje električne energije za pumpe koje se koriste u sistemu pumpanja vode, mogućnost-aplikacija za neka ozbiljna evropska i svetska takmičenja u skijanju i druge benefite koje može imati jedno ozbiljno skijalište kao što je skijalište Kopaonik.

Što se kapaciteta tiče koji je pomenut u Studiji RGFa svakako da je to stvarni minimum u periodu osmatranja koji je moguće obezbediti sa jednog mesta gde se voda pojavljuje ali ako bi se uključili svi izgrađeni sistemi za osnežavanje koji postoje (akumulacija Duboka, Crvene bare i malo jezero ispod Rtnja) vreme punjenja pomenute akumulacije smanjilo bih se na mesec dana.

Što se tehnologije tiče slučajno sam se raspitao i stupio u kontakt sa odgovornim kolegom dr Miroslavom Vrvićem, red. prof, sa Fakulteta za hemiju Univerziteta u Beogradu, direktno zadužen za postavljanje tehnološke sheme dovođenja zahvaćene vode u stanje vode za piće direktno u hidroakumulaciju što se može i proveriti.

U nadi da će se izvršiti ponovno prevrednovanje ove ideje u prostoru koji nam je dat na čuvanje i upravljanje, pozdravljam sve učesnike u ovoj otvorenoj diskusiji i smatram da bih bilo uputnije da svu energiju utrošimo na animaciju nadležnih u RS a i Evropi jer se realizacijom ovog multi-objekta otvaraju nove perspektive i mogućnosti

Živela Srbija

Karavela
06.03.2016 | 22:03


Primećujem da je tema veoma interesantna i da se razvija živa diskusija kako ljubitelja prirode i zaštite prostora tako i gostujućih stručnih lica koji svojim dolaskom na najvišu tačku centralne Srbije naprave veću štetu nego korist za prostor koji tobože oplemenjuju.

Izvinjavam se svima ako će sledeće reči nekog uvrediti ali moram reagovati i prokomentarisati stav Piromana koji je po pitanju protivpožarne zaštite potpuno na mestu ako se pogledaju poslednji požari na Kopaoniku (jun 2012. deo objekta Grand Hotela, oktobar 2012. g veliki šumski požar na prostoru ispod Pančićevog vrha zahvatio 80-100 ha šuma i niskog rastinja,maj 2013. goreo deo Rtnja, oktobar 2013. g goreo deo apartmana Konaci, decembar 2014. goreo ski bife Bombardier na Malom jezeru itd) i koji idu u prilog tezi da jedna ovakva višenamenska akumulacija daje sigurnost svim vlasnicima nekretnina i NP Kopaonik da će u slučaju bilo kakvog požara moći brzo i sigurno intervenisati mnogo brže nego čekati protivpožarne brigade iz Raške i Brusa (koji usput imaju staru mehanizaciju i pitanje je vremena dolaska na planinu i brzine intevencije). Zaključak je da je po ovom pitanju svrsishodnije imati jednu takvu PP brigadu na Kopu i uz već razvijene sisteme osnežavanja dati im mogućnost najbližeg priključka do svih objekata sa velikom količinom vode a isto važi i za šumske površine koje se direktno graniče sa istim sistemima pa uz osposobljavanje ovih priključaka za gašenje postiže se veliki stepen sigurnosti zaštite šumskih ekosistema.

Dalje samo info za Piromana, davno je napravljena FABRIKA za preradu površinskih-rečno-potočnih voda (sa Draganskog potoka i Samokovke reke) koja je u svoje funkcionisanje i redovno neodržavanje odnela (ako kolega Voda je za piće zna ili ne sme reći) ne mala sredstva i da u tom periodu nije uspela da održi jedinu funkciju zbog koje je i osnovana-napravljena a to je snabdevanje korisnika kvalitetno-zdravom vodom za piće bez huminskih materija i ostalih nus-produkata.

Tačno je da je ista revitalizovana i dovedena u aktivno stanje da može srediti površinsku vodu do nivoa propisanog za vodu za piće ali do kog perioda ili trenutka. Dragi prijatelji dovolno je samo pogledati geometriju i poziciju sliva vodotoka Samokovske reke i Draganskog potoka i jasno ćete videti da se sve površinske vode ravnog Kopaonika u gornjem delu sliva sustiču sa svim negativnim elementima (teški metali, fekalne vode, otpad različitog sastava i dr) koje u sebi nose i takve se zahvataju i za sada verovatno uspešno PRERAĐUJU ali do kada, do trenutka pojave novih zagađujućih komponenti u sirovom sastavu i do ponovnog isključenja FABRIKE iz pogona ili obaveštenja korisnicima da voda na našem najvećem Ekskluzivitetu skijaškom gde plaćamo ekskluzivne cene po svim parametrima kako smeštaja tako i vanpansionskih usluga zapravo od te iste FABRIKE dobijamo namanje siguran kvalitet osnovne životne namirnice pa šta čovek može da zaključi nego da bude rezigniran na sve što treba da prati Kopaonik a dešava se sasvim suprotno.

A što se cene prerađene i isporučene vode tiče ona je na nivou cca 135-140 din/m3 pa se lako može zaključiti da je i ona ekskluzivna u odnosu na ostala područja Srbije gde se ista kreće daleko ispod pomenute i njome upravalja JKP Raška dok komunalno iz Brusa za sada nema potrošača na planiani i samo naplaćuje svoje usluge u Brzeću (i ako voda nije za piće ali se uredno naplaćuje zbog visoke koncentracije Arsena koji niko neće da obelodani a redovno se kao proverava od nadležnog Zavoda za javno zdravlje iz Kruševca koji je ovlašćena institucija za proveru kvaliteta a to ne saopštava javnosti - VELIKA ODGOVORNOST JKP RASINA iz Brusa i POMENUTOG ZAVODA).

Živela Srbija
Voda je za pice! (Android)
06.03.2016 | 15:23


Dokazi da voda nije za pice bez mnogo price, daj crno na belo-hemijske i mikrobioloske analize pa onda da pricamo. Naravno da ja znam da jeste, nemam sta da se ubedjujem sa tobom. Sta si po zanimanju pa se razumes u vodu i njen tretman? Mislis da samo zahvatis planinsku vodu i mozes da pijes?! Pa sto ne odes do prvog potoka i natocis u flasu? Ja sam magistar, dipl.inz. tehnologije, decenije rada samo na projektima i izvodjenju postrojenja za preciscavanje voda i DA fabrika na Kopaoniku je odlicna sa svetskom tehnologijom a kada budes to i sam saznao bice te sramota sto blatis nesto o cemu nista ne znas. Bas takvi kao sto si ti ovo drustvo vode u propast. Samo ti blati i govori neistinu ali istina uvek izadje na pravi put. Inace odlican ti je nadimak mnogo govori o tebi! Bravo za ljudsku glupost!
PIROMAN
06.03.2016 | 14:42


Za Gosp. Koji nema ime vec se zove Voda je za pice.

U svakom hotelu i objektu na Kopaoniku svi upozoravaju da voda nije za pice. Pa to znaju desetine hiljada gostiju. Samo Vi znate drufacije??? Mi pricamo o Kopaoniku a Vi?? Fabrika vode pored toliko izvorske i pitke vode je bacanje para. Da li su promenjeni i cevovovodi gosp. Voda je za pice??? Vi ocigledno pijete dosta te vode koja je za pice a to za posledicu ima vase zdravorazumsko rasudjivanje kada ne vidite korist od od ovog projekta. Predpostavljam da Vam isto tako uspesno radi i uredjaj za preciscavanje otpadnih voda kao i Vasa fabrika vode???? Pisite nam malo i o tome. Pa bi mogli ljudi sa infokopa da malo objave i slike tog dela planine. Godinama Vi i Vama slicni praznim pricama, komentarima i neuspesnim projektima samo dodatno zagadjujete planinu. Ziveli...

Voda je za pice! (Android)
05.03.2016 | 23:02


PRVO TREBA SVI DA ZNATE DA JE 2012. GODINE POTPUNO REKONSTRUISANA FABRIKA VODE NA KOPAONIKU KOJA JE JEDNA OD NAJMODERNIJIH U SRBIJI SA NAJSAVREMENIJOM TEHNOLOGIJOM I KAO TAKVA DAJE FENOMENALNU VODU ZA PICE! TUZNO JE DA SE ZA TO NE ZNA I DA SVI CUTE! NAJBOLJA VODA SE PIJE NA KOPAONIKU! OVAJ PROJEKAT JE DOBAR SAMO STO SE TICE VESTACKOG OSNEZAVANJA A I TU SE POSTAVLJA PITANJE MALIH KAPACITETA KOJE RUDARSKO-GEOLOSKI FAKULTET POMINJE. NJIHOVO NIJE DA SE BAVE TEHNOLOIJOM JER TO NIJE NJIHOVA OBLAST VEC FIRMI KOJE SU ZA TO SPECIJALIZOVANE. RASPITAJTE SE BOLJE SVI KOJI DOLAZITE NA KOP A VI NA INFOKOPU OBJAVITE VEC JEDNOM SLIKE I SNIMKE FABRIKE VODE I DA JE KVALITET VODE NA KOPAONIKU ODLICAN I DA JE VODA ZA PICE!!!
Zeroonze (iOS)
05.03.2016 | 07:49


Bravo Stevs, hvala na clanku!
aleksandar not so great
04.03.2016 | 23:55


Poznavajući nas, nešto mi se čini da od ovog neće biti ništa. I to samo zato što je ideja odlična.
PIROMAN
04.03.2016 | 08:53


Sta je potrebno da bi se neko u skijalistu ili u nacionalnom parku ili u drzavi dozvao pameti i postavio ovaj projekat kao prioritet? Ja ne razumem sta je jos potrebno kada je ovde sve toliko logicno i jasno. Pa ovaj projekat je bogom dan. Pa namestilo se tako da mozemo da imamo akumulaciju na vrhu planine. Pa mozemo da je koristimo za koje god svrhe hocemo. Cak i u turisticke. Nemojte samo da dozvolimo da umesto ovoga oni krenu u pravljenje neke preskupe fabrike za pitku vodu, da secu negde sumu ponovo i da prave male vestacke akumulacije za osnezavanje staza pa da ih posle ciste jer se sve koje su i do sada uradjene bile zapunjene muljom u prvoj godini. Tako ce investirati vise a korist ce biti manja.Eto bas me interesuje da se postavi pitanje koliko su do sada kostale sve male akumulacije koje su napravljene na Kopaoniku i koje nisu dovoljne da se osneze sve staze. Moze li da se dobije odgovor na ovo pitanje. Ili da pitamo komunalno preduzece iz Raske i iz Brusa koliko naplate vodu godisnje na Kopaoniku a ona nije za pice.

Na stranu sve navedeno ali postoji jedna stvar o kojoj niko ne razmislja kao o prioritetu. Svedoci smo da zivimo u periodu kakvih takvih klimatskih promena. Svedoci smo da imamo sve vise susnih perioda i zbog toga sve vise pozara. Na Kopaoniku to sa sumskim pozarima do sada nije bio slucaj ali je samo pitanje dana tj.godine kada ce do nekog pozara doci. Nijedan objekat koji je goreo na Kopaoniku nije mogao da se gasi. Ne zelim da diskutujem po ovom pitanju. Vatrogasci iz Raske i iz Brusa nisu dovoljno opremljeni za pozare na planini. Narocito za sumske pozare. Nemaju ni ljudstvo ni mehanizaciju. Ako dodje do nekog pozara steta ce sigurno biti veca nego ukupna vrednost investicije za ovu akumulaciju. Ova akumulacija moze da ima dovoljno vode koja se moze iskoristiti da brzo i efikasno lokalizuje svaku vatrenu stihiju na planini. Nemojte da dozvolimo da posle bude opet ona nasa stara prica …..e da smo imali ono jezero sada bi jos bilo sume. Ajde da se jednom vodimo zdravom logikom i nasom dobrom poslovicom da je bolje spreciti nego leciti. Mislim da je ovaj aspect akumulacije od najveceg znacaja.
perica
03.03.2016 | 19:54


Ova investicija kosta nesto vise od npr. novog sestoseda a mislim da vredi mnogo vise strateski za ski centar. Sadasnji prioritet izgradnje su Marine Vode i veza ka Gobeljama ali ako bi se malo vise razmislilo logicno bi bilo da ovakav projekat jednostavno mora biti veci prioritet. Izgradnjom novih zicara ne bi resili infrastrukturne probleme koje sada imamo a to je velika akumulacija za vestacki sneg i pitka voda.

Po meni je ovo prioritet broj jedan, jedini drugi infrastrukturni projekat koji moze da mu konkurise je postrojenje za preradu otpadnih voda na strani Raske ali to je prioritet opstine (Raska) a ne Skijalista Srbije.
Karavela
03.03.2016 | 16:08


Neverovatan i nov pogled na oplemenjavanje ovog devastiranog dela krova najpoznatije planine Srbije, pogotovu što NP Kopaonik svoje eventualno proširenje ne može ostvariti u tom pravcu zbog postojanja 'ove čuvene rupe'.

Svakako podržavam ovu višenamensku ideju koja za posledicu ima sveobuhvatno rešenje snabdevanja vodom krova planine. Tačnije, vidi se da je planirano punjenje potencijalne akumulacije vodama iz rudnika koje bi se pripremile i dovele do nivoa vode za piće što bi značilo da se ima ogromna akumulacija čiste-pitke vode. Naravno pod uslovom da se napušteni kop uredi do nivoa da kontakt vode i rezervoara bude unapred pripremljen i da nema negativnog efekta po akumulirani resurs.

Dalje, tako akumulirana voda bi se mogla koristiti za vodosnabdevanje svih kapaciteta na planini, za protivpožarne namene objekata i šuma - jer postoje već izgrađeni sistemi za osnežavanje na stazama i pored velikih šumskih površina pa je lako iste opremiti adekvatnim priključima koji bi odmah bili aktivni, naravno za osnežavanje jednovremeno SVIH STAZA jednovremeno i to 4 puta bez bojazni da li postoji dovoljna zapremina vode, prostor bi se oplemenio i na gornjim etažama je moguće izgraditi nove smeštajne kapacitete na vrhu planine sa posebnim pogledom na južni deo Srbije - Kosovo a višak voda iz akumulacije je verovatno moguće spustiti niz južnu padinu kopa sa mogućnošću proizvodnje električne energije kroz miniturbinu i tako imati energiju koja bi se trošila za pumpanje vode u akumulaciju a se napuni onda je moguće vratiti potrošenu energiju (pumpanje noću a proizvodnja energije danju) i jednostavno ambijentalno popunjavanje prostora koji sada jasno govori o nebrizi ovog dela planine.

Verovatno da jeste ozbiljna investicija ali ona otvara mogućnost da Srbija i njeno najveće skijalište time stekne preduslov za neka ozbiljnija takmičenja Evropskog ili Svetskog nivoa kada imaš toliku sigurnost da pomenuta akumulacija ti daje mogućnost višestrukog osnežavanja svih staza na Kopaoniku a da i ne pričamo o efektima na turizam Srbije i prateće delatnosti koje idu uz ovakve manifestacije. Investiciono bi se ovo moglo pokušati zatvoriti preko velikog broja predpristupnih fondova kojima je dozvoljen pristup od strane RSrbije pogotovu što projekat ima multi dimenziju od zaštite životne sredine i poboljšanja stanja na planini pa do podizanje nivoa usluga najvećeg skijališta i na kraju veliki broj izgrađeni objekata imali bi potpunu sigurnost od eventualnih iznenadnih požara i uništavanja imovine i šuma, svakako podloga daje za pravo da se pokuša samo treba naći pravu instituciju koja ovo treba da gura i nosi.

Ova ideja i eventualna njena realizacija bi pokazala da ne dolazimo samo na planinu i ostavljamo joj ožiljke i negativne posledice već da smo kadri i sposobni da prostor koji nam je dat na upravljanje i brigu o njemu možemo oplemeniti i ostaviti pokoljenjima bez stida da smo imali samo eksploatatorski interes i u tom pogledu dajem veliku podršku da dođe do realizacije ovog Projekta sa željom da sve ispisane reči ne ostanu bez odjeka kod nadležnih.

Živela Srbija
Goxi
03.03.2016 | 13:34


Projekat vodozahvat je super stvar.Samo tu ima puno posla i treba puno para.Da li Srbija to moze da finansira ? A ovaj projekat je vise nego potreban .Predlazem ,ako nema dovoljno para za ceo projekat .Da pokusa Vlada da potrazi pomoc od prijatelja iz Emirata.Jer seik ,ako nije odustao od novog hotela na mestu Beobake .Ka bude napravio hotel , trebace i njima sneg i voda na Kopu .Jer vec je 2 sezone busio tazeci toplu vodu za hotel .Pa bi mogao, da nam pomogne. Ako hoce u ovom kapitalnom projektu .Na neki zakonski nacin .Jer 6.8 miliona eura je velika cifra za nas .A za Emirate sitnica .Tu treba brzo, da se radi kako bi se iskoristila gradjevinska sezona preko leta .I ako je to moguce, do sledece zime. Bilo garant vode i vestackog snega.Jer svake zime je, sve toplije i nema snega. U nekom periodu ili kao sad cele zime, nema dobrog snega.Mada je KOP nepredvidiv .Pa ce verovatno sledece god da bude 2 metra snega. Ali neka bude i akumulacija spremna , ako je moguce do sledece zime izvesti radove .Svaka cast za projekat .
borisBP
03.03.2016 | 11:53


Ovo je najbitniji projekat na Kopaoniku. Sve je besmisleno bez toga. Da može sve da se osnežava u isto vreme. Džabe žice kada recimo gobelja radi cca 20 dana godišnje, Krčmar....
Nikola92
03.03.2016 | 09:59


Baš prošle nedelje kad sam bio na Kopu razmisljam kako bi se moglo napraviti jezero gore, kad sada vidim ovaj tekst smilies/cheesy.gif Ovo bi svakako trebalo uvrstiti u neki plan jer je ideja odlična.
Petra
03.03.2016 | 09:24


Izuzetno dobar projekat i fantasticna zamisao. Koliko vidim resava se nekoliko izuzetno bitnih stvari na Kopaoniku i to jednim projektom.
1.
Kopaonik bi napokon imao u svim hotelima i objektima pitku vodu. Sramota je sto je i do sad nije imao.

2.
Dobija se pristojna akumulacija na vrhu planine kojom se resava ekoloski problem koji sada realno postoji sa tom rupom i koja se moze koristiti u slucaju ne daj boze pozara.
3.
I naravno osnezavanje staza. Nema redovnog godisnjeg ciscenja malih akumulacija koje sada sluze u te svrhe. Nema situacija da zbog nedostatka vode ili zbog mulja u sistemu osnezavanje ne moze da radi a to se desavalo. Gravitacionim putem se voda dovodi do svake staze na Kopaoniku. Velike pumpe koje trose ogromnu energiju i koje sada sluze za prepumpavanje vode za osnezavanje ne bi radile pa se i tu stedi.I naravno dovoljno vode da kada su povoljni uslovi rade svi topovi i zirafe a ne selektivno kao do sada zbog nedostatka dovoljne kolicine vode

Stvarno interesantan projekat i trebalo bi ga realizovati.

Napišite komentar (29)
busy
 
Lokacija:

Vrsta smeštaja (560):

Broj osoba:

Datum dolaska:

Datum odlaska:
Hotel Putnik
28.09.2020. 18:14 Temperatura
Sunčana dol.
Temperatura
JAT
vetar vlažnost sneg
Pretežno oblačno 8°C 1°C -  m/s (-) 100% 0cm
Pretežno oblačno sub.osećaj
8°C
temp. Pančić
-1.3°C
- m/s
(-)
pritisak 825.4 hPa staze
0 cm
Live Web kamera sa Kopaonika Cosecha
Kopaonik WebCAM arhiva
Sunčana dolina
Malo jezero
Krst
Treska
Pančićev vrh
Duboka 1
Karaman greben
Mali karaman
Mali karaman A
Marine vode
Karaman
Jaram
Gobelja relej
Gobelja
Kneževske bare
Bela reka I
Bela reka II
Gvozdac
Duboka 2
Krčmar BMW
Dečji park
Mašinac
Vučak 2
Traka Jaram
Noćna M.jezero
Noćna KGB
Noćna Pančić

Detaljnije >>>
Statistika >>>
INSTALACIJE SKI STAZE SKI PUTEVI
2/24 1/45 0/30
 (8.3%)  (2.2%)  (0%)
Svi letnji sadržaji u funkciji, od ponedeljka nov...
Zna li neko gde se nalazi teretana na otvorenom na Kopu?

Izgradnja nove staze na lokaciji Duboka 2 (FOTO & ...
Pravda za Skikučesmiley Samo neka se šire staze, kamo sreće da su ranije počeli...ima tu još mnogo prostora.

InfoKOP istraživanje: "Da li prosecanje novih sta...
Tekst deluje uglavnom korektno i informativno....mene zanima kako se to odluci da se prokrci u centru par staza od po 300-400 m.... Mojoj sreci nema k...

Izgradnja nove staze na lokaciji Duboka 2 (FOTO & ...
Bice to lepa staza ali potrebno je i osnezavanje.Naravno bez prosirenja od skoka do Duboke1 nastace jos veci problemi zbog guzvi.

Izgradnja gondole iz Brzeća, najavljen završetak...
Postoji još uvek, pre skretanja sa glavnog puta.

Prodaja: Apartman u centru Kopaonika
Koliko ja prepoznajem, radi se o vili Bjanka

Izgradnja gondole iz Brzeća, najavljen završetak...
Ovo je sjajna stvar. Mislim da je gondola pun pogodak. SAmo me brine prilaz, okolo su sve hoteli, nema dovoljno parking mesta ni za goste ugostiteljsk...

Izgradnja gondole iz Brzeća, najavljen završetak...
Super je za razvoj turizma gondola iz Brzeca,samo je šteta što je polazna stanica pomerena jos dalje nego što je bila. Zna li neko hoče li imati n...

Izgradnja nove staze na lokaciji Duboka 2 (FOTO & ...
@Šumarac: Podaci koje ste izneli nisu tačni. Ceo Kopaonik je pokriven sa 75km kvadratnih šume. Mislim da Ravni Kopaonik zahvata površinu od oko 1...

Izgradnja gondole iz Brzeća, najavljen završetak...
Lepe vesti i odličan napredak! Zanima me s obzirom da dvosedi nisu radili 3 sezone i Brzeće za to vreme nije imalo nikakve veze sa ski centrom, da l...

Izgradnja nove staze 6c na lokaciji Duboka 1 (FOTO...
Kada ce biti neki text o radovima na novim stazama,kako napreduju poslovi?Hoce li biti spremne za novu sezonu?

InfoKOP istraživanje: "Da li prosecanje novih sta...
Ne vidim razlog za drvlje i kamenje povodom ovog teksta, u pravu je i autor teksta pošto verujem da je dugo pisao i prikupljao podatke a u pravu su i...

InfoKOP istraživanje: "Da li prosecanje novih sta...
Kad bi bar većina u ovoj državi radila svoj posao profesionalno, pošteno i sa takvim entuzijazmom kao što ga Stevan vlasnik ovog portala ra...

SKI kamere
@Azureusko MK gradi apartmane

InfoKOP istraživanje: "Da li prosecanje novih sta...
Deko, sve što ste napisali nema nikakve veze sa istinom, osim da ljudi uglavnom ne veruju institucijama, a ja bih rekao da ne veruju nikome, što se ...

Izgradnja gondole iz Brzeća, najavljen završetak...
Stevo, Izvini, taj deo sam propustio, ali se iskreno ne secam da sam video da postoji mogucnost da se pusti u funkciju gondola ove sezone. Pre mesec ...