Pozdrav za akciju rasirio sam kod svih ljudi koje znam.