Kao što kaže u naslovu poruke 26 i 27 novembra. Na Kopaoniku puštena promotivno staza MALO JEZERO džabaka.