Poseban bezobrazluk na Kopaoniku predstavlja izdavanje tzv. "službenog ski pass-a".
Vikend 15-16 januar, tri dripca sa bordovima obilaze ceo red i ulaze kroz onaj ulaz SKI ŠKOLA. Nas par reagujemo. Dripci se okre?u i kažu mi imamo prioritet imamo "službeni ski pass".
Na moje pitanje kromanjoncu u ku?ici pored žice gde se kupuje taj službeni ski pass pa da svi imamo iste, on odgovara : "Je... ga neko mu radi u GENEX-u"
Dakle, to je problem. Oni koji za svoj novac kupe ski pass nisu na prioritetu ali ako vam neko radi u GENEX-u e to je prioritet !
Možeme GENEX da napravi još ?etiri ?etvoroseda ali selja?kog poslovanja se ne?e rešiti još 44 godine.
Na kraju ne?u re?i da me Kop više ne?e videti, re?i ?u pljuva?u po GENEX-u kada god stignem !!!

Milan Đuki?, Novi Sad