Interesujeme da li postoji neki hotel ili apartmani koji u sobama poseduju mogucnost internet konekcije.