Za pet godina, kada profesor pređe granicu od 76 godina, pomeriće granicu na 86 godina... Šta reći, osim tužno. Meni se činilo da je i granica od 70 godina prevelika, nekako mi je logičnije da to bude 65 - da taj popust zaista neko i koristi...