Zao mi je sto moram da ti protuvurecim Stevs, ali bez novca nema kvalitetnih kadrova! Ni u jednoj oblasti, ni u jednoj zemlji.