Ima Jedan Branko VuČiniĆ-zvani Vuk. Ima Stari 55 God. I Skija LudaČki. Prije Swega On Se Sportom Bavi 35 Godina, I Poznaje Padagogiju Wrhunski. Jer Dobar Instruktor Ne Treba Da Bude Samo Dobar SkijaŠ...