Mislim da pri ovom uporedjivanju nije potrebno uporedjivati:
- mesta za izlaske ( kakva je muzika i sl...)
- tip gostiju ( englezi i sl.)
- cene po restoranima ....
jer bih mogao u prednosti...