Potpisano. Koliko ja znam, pri predaji peticija jedino se maticni broj na peticijama pokriva, a originalom se peticije brane. Naravno, peticije se predaju kao fotokopije sa pecatom organizacije koja...